Akcja Karny Kopciuch

W Rybniku, jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie powstała oddolna inicjatywa „Karny Kopciuch”. Akcja ma na celu pomoc obywatelom zatruwanym przez sąsiadów, którzy używają starych, nieekologicznych kotłów lub spalają śmieci. Organizatorzy w „trzech krokach” mobilizować…

End of content

End of content