Zbadaj tkankę tłuszczową

Zbadaj tkankę tłuszczową
fot. mat.pras.

Do niedawna sądzono, że jedyną funkcją tkanki tłuszczowej jest pasywne magazynowanie energii w postaci trójglicerydów. Okazuje się jednak, że tkanka tłuszczowa to niezwykle aktywny narząd, który produkuje i wydziela do krwi mnóstwo biologicznie czynnych substancji określanych mianem adipokin.

Należą do nich m.in. leptyna i adiponektyna, których poziom możesz zbadać. Możesz także oznaczyć stężenie ApoB (apolipoproteiny B) – wynik tego badania odzwierciedla stężenie cholesterolu LDL.

Adiposopatia

Czym jest i jakie są jej skutki? To patologiczny stan tkanki tłuszczowej („chora tkanka tłuszczowa”, ang. „sick fat”). Wynika najczęściej z przewlekłego dostarczania organizmowi ilości kalorii, które przekraczają dobowe zapotrzebowanie.

Adiponektyna/Leptyna

W przebiegu adiposopatii dochodzi do dysproporcji w wydzielaniu adipokin i zmiany wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna (wartość pożądana ≥1). Wg danych literaturowych obniżenie wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna <1 wskazuje na endokrynną dysfunkcję tkanki tłuszczowej, która uznawana jest za poważny czynnik ryzyka rozwoju chorób kardiometabolicznych – m.in. cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych (dyslipidemia), nadciśnienia, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, czy też udaru mózgu.

Ustalono także, że obniżona wartość współczynnika Adiponektyna/Leptyna koreluje ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na niektóre typy nowotworów (rak piersi, rak trzonu macicy).

Oznaczenie stężenia ApoB

Uzupełnieniem pakietu specjalistycznego, który możesz wykonać w ramach aktualnej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej sieci Diagnostyka, jest oznaczenie stężenia ApoB (apolipoproteiny B):

– w każdej cząstce LDL znajduje się jedna cząstka ApoB, dlatego wynik badania odzwierciedla stężenie cholesterolu LDL

– przewagą badania ApoB nad wyliczeniem wartości LDL jest wykorzystanie do pomiaru immunochemicznych standaryzowanych metod pomiarowych

– dane literaturowe pokazują, że stężenie ApoB jest lepszym parametrem w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (kardiometabolicznych) w porównaniu do wspomnianego LDL.

Powiedz sobie: „sprawdzam” i zbadaj się na wiosnę!

Jeśli chcesz upewnić się czy Twój stan zdrowia nie uległ pogorszeniu na skutek sezonowej zmiany nawyków żywieniowych lub czasowego ograniczenia aktywności fizycznej, wykonaj profilaktycznie kilka badań laboratoryjnych. Ich wyniki pozwolą poznać Ci stan swojego zdrowia i zaplanować w nim ewentualne dietetyczne i gimnastyczne (wysiłkowe) porządki. Pamiętaj też, że nagła zmiana stylu życia może przynieść więcej szkód niż pożądanych i oczekiwanych korzyści:

– zwiększenie aktywności fizycznej dla osoby z niezdiagnozowaną, tlącą się chorobą może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia!

– z kolei nieprawidłowa, szczególnie restrykcyjna dieta może nasilić zaburzenia metaboliczne i pogłębić niedobory żywieniowe.

Badania profilaktyczne

Profilaktycznie wykonane badania dają szansę na wychwycenie chorób jeszcze przed wystąpieniem doskwierających objawów klinicznych, co pozwala na:

– właściwe reagowanie

– podjęcie wczesnego leczenia

– zahamowanie rozwoju choroby

– skuteczne wyleczenie dolegliwości

Odpowiedzialnym z naszej strony zachowaniem będzie więc skonsultowanie naszych zamiarów oraz wyników badań ze swoim lekarzem.

Zdrowy start na wiosnę

W kwietniu 2022 r. rozpoczęła się 17. ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna „Zdrowy start na wiosnę”, dzięki której możesz skontrolować „pozimową” kondycję organizmu. W ramach kampanii sieci Diagnostyka, która potrwa do 10 czerwca 2022 r.:

– otrzymasz wiedzą medyczną

– możesz wykonać badania profilaktyczne w obniżonych cenach

3 pakiety badań z raportem

1. Podstawowy.

Mocz – badanie ogólne, Morfologia krwi (pełna), Glukoza, Cholesterol całkowity, ALT, CRP ilościowo, Witamina D metabolit 25(OH). Cena pakietu to 119 PLN (zamiast 195 PLN).

2. Rozszerzony.

Morfologia krwi (pełna), Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kreatynina, Hemoglobina glikowana met. HPLC, Lipoproteina Lp(a). Cena pakietu to 139 PLN (zamiast 237 PLN).

3. Specjalistyczny.

Leptyna, Apo B, Adiponektyna. Cena pakietu to 359 PLN (zamiast 456 PLN).

Automatyczny raport

Wraz z wynikami badań zawartych w pakiecie otrzymasz automatyczny raport, który pomoże Ci zrozumieć znaczenie medyczne wyników testów. W przypadku ewentualnych wątpliwości może, a wręcz powinien, stanowić podstawę decyzji o konsultacji swojego stanu zdrowia z lekarzem POZ. Automatyczny raport będzie dostępny po wykonaniu i zatwierdzeniu wszystkich badań z pakietu – otrzymasz go w serwisie wyniki.diag.pl lub w Punkcie Pobrań.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.