Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń natury psychicznej. Jej celem jest poprawa samopoczucia, rozwój osobisty, rozwój umiejętności społecznych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Rodzaj psychoterapii jest dobierany…

End of content

End of content