Aromaterapia i zdrowie

Aromaterapia jest często potocznie klasyfikowana jako wyłącznie część medycyny tzw. niekonwencjonalnej, co okazuje się być błędne. Dzisiejsze spojrzenie na aromaterapię klasyfikuje ją jako pełnoprawną część medycyny naturalnej, pozwalającej na wspomaganie procesu leczenia…

End of content

End of content