Ślub w plenerze – jak to zrobić?

Ślub w plenerze

Fot: Shutterstock

Marzy ci się ślub nad wodą lub w pięknym parku? Ślub w plenerze jeszcze niedawno był niedoścignionym marzeniem w Polsce. Na szczęście dzisiaj możesz go zrealizować, chociaż wymaga większych nakładów pracy i załatwiania sporo formalności.

Śluby w plenerze są w Polsce coraz bardziej popularne. Organizatorzy wesel w ciągu ostatnich kilku lat dostosowali swoje oferty do nowej mody. Dwory, domy weselne, restauracje wyodrębniają specjalne miejsca na przeprowadzenie ceremonii. Po zawarciu ślubu goście mogą zasiąść przy weselnych stołach, oszczędzając sobie i organizatorom konieczności transportu. Jeśli jest dobra pogoda, ślub może odbyć się w ogrodzie, jeśli pada deszcz, para młoda może składać przysięgę małżeńską w specjalnie przygotowanej sali.

Cywilny czy kościelny?

Chociaż w prawie kościelnym istnieje zapis o „wyjątkowych okolicznościach”, które pozwalają na ślub w plenerze, w praktyce rzadko udzielana jest taka zgoda. Jeśli chcesz wziąć ślub kościelny poza kościołem, musisz wystąpić o pozwolenie do biskupa i uzasadnić stosownie swoją prośbę. Powód niestety musi być znacznie bardziej poważny niż potrzeba odmiany czy ładniejsze miejsce niż kościół. Takie zgody najczęściej udzielane są w przypadku choroby lub kiedy jedna strona przebywa w zakładzie karnym. Na zgodę możesz czekać nawet kilkanaście miesięcy. Łatwiej ją dostaniesz, jeśli ślubu zgodzi się udzielić zaprzyjaźniony ksiądz.

O wiele prościej jest w przypadku ślubu cywilnego, nie znaczy to jednak, że unikniesz formalności. Zmiany ułatwiające ślub w plenerze weszły w życie wraz z 2015 rokiem. Rozszerzono pojęcie „uzasadnionej przyczyny”, która pozwala nowożeńcom wziąć ślub poza urzędem. Teraz, zgodnie z prawem, taki ślub może być w zawarty w każdym miejscu, jeśli to miejsce „nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników”. W praktyce oznacza to, że będziesz musiała na przykład zapewnić miejsce na powieszenie i wyeksponowania godła polskiego, a urzędnikowi udzielającemu ślubu, miejsce na przebranie się, przygotowanie dokumentów i dojazd. Zatem ślub w ogrodzie nie tak trudno zorganizować, ale gdybyście chcieli zawrzeć związek małżeński w lecącym szybowcu czy na szczycie Mount Everest, napotkalibyście mnóstwo trudności.

Ile musisz zapłacić?

Ślub kościelny w plenerze zależy od cennika parafii. Cywilny jest znacznie tańszy, choć jeśli chcesz wziąć go poza urzędem, wydatek jest większy. Wszystko reguluje prawo, konkretnie punkt 11. Art. 85. Ustawy z dn. 28 listopada 2014 roku, Prawa o aktach stanu cywilnego: „opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.7)).” Oznacza to, że za ślub w plenerze zapłacisz ok. 2 tys. zł za samą możliwość przeprowadzenia ceremonii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.