MISTYCZKI Historie kobiet wybranych. Premiera

książka Mistyczki

fot. mat. prasowe

 

Najnowsza książka Ewy K. Czaczkowskiej, autorki bestsellerowej biografii św. Faustyny to zadziwiają­ce historie czterech polskich mistyczek. Niezwykłych kobiet, które nie mieściły się w schematach.

Często szokowały swo­je otoczenie. Spotykały się z niedowie­rzaniem, podejrzeniami i odrzuceniem. Miały wizje, objawienia, stygmaty, przepowiadały przy­szłość, przeżywały noc zmysłów, ekstazy, a przede wszyst­kim doznawały miłosnego zjednoczenia duszy z Bogiem. A to wszystko działo się w ich codziennym zwykłym ży­ciu, podczas wykonywania różnych obowiązków, któ­rych wypełnianie pod wpływem mistycznych przeżyć nabierało nowego nadprzyrodzonego sensu.

Wanda Boniszewska – stygmatyczka, na wła­snym ciele przeżywała mękę Chrystusa. W so­wieckim łagrze poznała piekło. Kaci pod jej wpływem nawracali się.

Alicja Lenczewska – nauczycielka, nawróciła się jako pięćdziesięciolatka. Przez ponad 20 lat prowadziła z Jezusem dialogi, które zapisała.

Wanda Malczewska – ciotka malarza Jacka Malczewskiego, społecznica. Widziała drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Zapowiedziała odzy­skanie przez Polskę niepodległości i jej dalszą przyszłość.

Maria Franciszka Kozłowska – miała obja­wienia, które doprowadziły do schizmy. Założy­cielka Kościoła mariawitów. Watykan obłożył ją klątwą.

Wydawnictwo ZNAK

Opis pochodzi od Wydawcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.