Konkurs z marką Aquaphor – zakończony

Konkurs z marką Aquaphor

Konkurs z marką Aquaphor

Dziś zapraszamy do kolejnego konkursu, tym razem z marką Aquaphor. Nagrody to 10 wyjątkowych dzbanków filtrujących z motywem Epoki Lodowcowej. Wystarczy, że polubisz Aquaphor i ONLY YOU na Facebooku a potem odpowiesz na konkursowe pytanie.

Dlaczego Twoim zdaniem warto filtrować wodę?

Odpowiedzi w postaci komentarzy umieszczajcie pod postem konkursowym lub na stronie fb ONLY YOU.

Konkurs trwa do godz. 20.00, 16.08.2016.

Regulaminy konkursu

https://o-you.pl/regulamin-szczegolowy-konkursu-wakacyjnego-z-marka-aquaphor/

https://o-you.pl/regulamin-ogolny-konkursow-organizowanych-na-serwisie-only-you-magazine-2/

 

ZASADY KONKURSU:
§1. OGÓLNE
1.Nazwa konkursu: Konkurs z marką Aquaphor
2.Organizatorem konkursu/zabawy pod nazwą „Konkurs z marką Aquaphor” jest firma KiS Production Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 40 m.5, 02-786 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000380501 r., zwana dalej „Organizatorem”,

3.Fundatorem nagrody jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod po 00-5L7, ul. Marszałkowska 80, NIP: 70 10165528, R EGON : 141708818 zwana dalej “Fundatorem”.

4.Przystąpienie do konkursu/zabawy jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2. NAGRODY Nagrodami w Konkursie jest 10 dzbanków Aquaphor Time Epoka Lodowcowa.

1.Czas trwania Konkursu. Konkurs trwa od dnia 10.08.2016 do dnia 16.08.2016 do godz.20.00

2. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające jedną wypowiedź, na temat: „ Dlaczego Twoim zdaniem warto filtrować wodę?” do godziny 20:00 dnia 16.08.2016 r., bez względu na liczbę posiadanych kont. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie, za zgłoszenie do konkursu uważana będzie jedynie pierwsze zarejestrowane przez Organizatora zgłoszenie. Akceptowane będą wyłącznie wypowiedzi autorskie. Odpowiedzi skopiowane w jakiejkolwiek formie będą odrzucane a ich autorzy dyskwalifikowani.
3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego wypowiedź Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
4.Uczestnik dodaje zgłoszenie poprzez umieszczenie go w komentarzu pod opublikowanym postem konkursowym no o-you.pl lub na portalu społecznościom https://www.facebook.com/magazineONLYyou/ Dodatkowym warunkiem konkursu jest polubienie fan page’u ONLY YOU i Aquaphor.
5. Spośród wypowiedzi zgłoszonych przez Uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie Komisja Konkursowa wskaże 10 najciekawszych, a Uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 2. Łącznie wybranych i nagrodzonych zostanie 10 osób.

6.Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę wskazaną w § 2.

7.Ogłoszenie wyników konkursu z marką Aquaphor odbędzie się na stronie https://o-you.pl/

8. Od ogłoszenia wyników czekamy 7 dni na podanie przez zwycięzców ich danych kontaktowych. Po tym terminie nagroda przepada.

9. Osoba biorąca udział w konkursie automatycznie wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na Facebooku i na portalu ONLY YOU.

10. Kwestie nie objęte w regulaminie reguluje ogólny regulamin konkursów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.