Inteligencja w genach od mamy

Inteligencja w genach od mamy

Fot: Shutterstock

Jeśli cieszysz się wysoką inteligencją powinnaś podziękować swojej matce. To w zasadzie jej zasługa.

Jeśli ktoś mówi ci, że jesteś podoba do matki, może mieć więcej racji niż myślisz. Jak pokazują badania opublikowane niedawno w czasopiśmie Psychology Spot, geny od ojca i matki przekładają się na nasz wygląd i charakter, ale te odpowiedzialne za inteligencję otrzymujesz niemalże wyłącznie od mamy. To zasługa chromosomu X, odpowiedzialnego za przekazywanie inteligencji. Kobiety wyposażone są w dwa chromosomy X, stąd dwa razy większe prawdopodobieństwo, że dzieci dziedziczą inteligencję właśnie po mamie. Nauka jest bezlitosna, ojcowie są w tej kwestii niestety bez szans. – „Nawet jeśli ten sam gen przekazywany jest dziecku przez ojca, szybko ulegnie dezaktywacji” – piszą naukowcy w badaniach. Ich teoria jest potwierdzeniem wcześniejszych odkryć naukowców. W 1994 roku amerykańska instytucja the Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit zbadała 12686 ludzi w wieku 14-22 i odkryła, że ich inteligencja jest niemalże zawsze równa z poziomem inteligencji ich matek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.